Behandling

Behandlingsarbetet

 

I behandlingsarbetet på Nanolfsvillan finns ett antal givna förutsättningar från början:

 

Vi har ett uppdrag som vi accepterat och som är utgångspunkt för en individuellt anpassad behandlings-/genomförandeplan. Genomförandeplanen revideras under behandlingens gång. Detta görs i samråd med klient och uppdragsgivare.

 

Vi erbjuder en god behandlingsmiljö med anpassade lokaler och rutiner.

 

Vi har givna regler som gäller för boende.

 

Vi utför ett miljöterapeutiskt arbete utifrån en psykodynamisk grund med inslag av bl.a. systemteoretiskt tänkande och kognitivt förhållningssätt.

Vi strukturerar det miljöterapeutiska arbetet i en individuell/familjedel och en kollektiv del.

 

Utifrån den enskilda behandlingen av individen/familjen så arbetar vi utifrån uppdraget vi får.

 

Våra aktiviteter syftar generellt till att stärka individernas identitet och att stärka familjens förmåga till fungerande samspel.

 

De aktiviteter som vi planerar och genomför ger möjlighet till relation och relationsarbete men även praktiska färdigheter och förmåga att klara myndighetskontakter, att gå i skolan, att komma till arbetet, att sköta de vardagliga sysslorna i hemmet, att sköta sin ekonomi m.m.

 

Vi hjälper familjen att skapa en fungerande struktur bl.a. genom planering och regelbundna tider.

 

Att föräldrarna har en sysselsättning, utöver de inplanerade insatserna och aktiviteterna kan ibland vara förenligt det uppdrag vi arbetar efter. I dessa fall försöker vi arbeta för att en sådan kan ordnas. Denna kan då utföras både utanför och inom Nanolfsvillan. Vi erbjuder flera möjligheter bl.a. matlagning tillsammans med husmor i vårt gemensamma kök, arbete i vår trädgård eller med våra fastigheter, hobbyverkstad m.m.

 

Våra boende har även möjlighet att utan egen kostnad utnyttja näraliggande AKTIV Hälsocenter för friskvård och rehabilitering. Där finns tillgång till kostrådgivning.

 

Nanolfsvillan kan också visa på ett kollektivt behandlingsarbete. En av de bärande idéerna här är den sociala träningen och möjligheten att få finnas med i positiva och drogfria sociala aktiviteter. Vid helger, högtider mm lagar vi ofta något gott och äter tillsammans. Vi företar också gemensamma resor under sommar, vinter och vid lov. Utflykter och gemensamma aktiviteter på helger är också ett återkommande inslag. De gemensamma aktiviteterna utvecklar förmågan att fungera i sociala sammanhang, att vara förälder till sina barn i nya sammanhang, att som barn leka och umgås med andra barn och vuxna o.s.v.